Eltako Impulsschakelaars, teleruptors

6
Eltako impulsschakelaars hebben geen continue stroomvoorziening nodig, dus ook geen stand-by verlies. Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.
Lees meer
Sorteren op:

De geluidloze revolutie - Eltako teleruptor

Doordat ze niet meer opvallen door schakelgeluiden, onderscheiden de elektronische impulsschakelaars zich meer en meer van hun conventionele elektromechanische collega's.

Het sterk gereduceerd schakelgeluid speelt hierbij zeker een grote rol.
Daarbij komen echter nog vele attractieve voordelen zoals multifunctie, centrale sturing, schakelen bij nuldoorgang bij wisselspanning, zeer lage stuurstroom en universele spanning.

Wat is eigenlijk een teleruptor?

In het huiselijk leven kennen we uiteraard de klassieke lichtschakelaars. Op één of meerdere plaatsen kunnen we de lichtpunten in de kamer(s) bedienen. De schakelaars zijn dan éénpolig of tweepolig, of hebben wisselcontacten. Al deze schakelaars hebben allemaal twee standen (AAN – UIT of ook: OP – AF). We noemen dit bistabiele schakelaars.


Iets ingewikkelder wordt het wanneer we in een trapzaal met meerdere verdiepingen het licht willen
aanschakelen. Hier gebruik je dan een drukknop die met een teleruptor of met een trappenhuisautomaat de lampen aanschakelt.

De drukknop is een schakelaar die uitgerust is met een veer die de knop steeds terug in de rustpositie drukt. We spreken dan van een monostabiele schakelaar.
Een teleruptor is een schakelaar die, telkens we een elektrische impuls geven met de drukknop, het licht zal aan- of uitschakelen.
Natuurlijk moet de laatste persoon het licht uitschakelen door nogmaals op de drukknop te duwen.
In een groot gebouw kan het dan wel eens voorkomen dat jij het licht uitschakelt terwijl er nog personen in de ruimte aanwezig zijn.