Verliesstroomschakelaars of differentieelschakelaars

16
Een aardlekschakelaar, verliesstroomschakelaar, differentieelschakelaar, is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt bij een te grootte lekstroom.
Lees meer
Sorteren op:

Wat is een verliesstroomschakelaar?

Een differentieelschakelaar (ook wel gekend als verliesstroomschakelaar of aardlekschakelaar) is een personenbescherming en geen product bescherming. Het toestel beschermt jou en je huisgenoten tegen elektrische schokken bij aanraking van (meestal metalen) toestellen die een verliesstroom hebben. De stroom loopt dan via het toestel door je lichaam zo naar de aarde.

Een differentieelschakelaar is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een verliesstroom boven een bepaalde waarde komt, de meest gebruikte waarden zijn 30mA en 300mA.

Plaatsing

Een differentieelschakelaar wordt geplaatst bij het begin van de installatie (hoofd differentieelschakelaar 300 mA) of kring (bijkomende differentieelschakelaar voor vochtige ruimtes 30 mA).

Beide verliesstroomschakelaars zijn verplicht in de installatie om een wettelijke keuring te verkrijgen.

Werking

Een differentieelschakelaar meet de stroom die de installatie opneemt (L1) en de hoeveelheid stroom die terugvloeit (N). Beide moeten even groot zijn.

Als de hoeveelheid stroom die de elektrische installatie ingaat groter is dan de stroom die terugvloeit, dan spreken we van een verliesstroom. Dit is een stroom die via de aarding wegvloeit. De verliesstroomschakelaar zal dit detecteren en de volledige installatie uitschakelen.

  • De uitschakeltijd van een differentieelschakelaar mag maximaal 0, 2 seconden bedragen.
  • Behalve de in/uitschakelknop moet er ook een testknop aanwezig zijn om de goede werking van de differentieelschakelaar te kunnen controleren.

Opmerking:

Een differentieelschakelaar beschermt niet tegen kortsluiting en overbelasting. Na de inschakel- en uitschakelknop is er frontaal ook een testknop om de goede werking van de differentieelschakelaar (maandelijks) te controleren.

Wanneer een 4-polige differentieelschakelaar 2-polig gebruikt wordt, moet die aangesloten worden op de klemmen waartussen de proefinrichting geschakeld is. Het is anders onmogelijk de goede werking van de schakelaar te controleren met de testknop.